Cele fundacji

Europejska Fundacja Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości została powołana do życia z dniem 5.10.2010 roku i ustanowiona przez Daniela Pawelec, Adriana Skrockiego oraz Marcina Nalaskowskiego.

Na przestrzeni ostatnich trzech czterech lat przeprowadziliśmy szereg konferencji i szkoleń przybliżających polskim przedsiębiorcom zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy na rozwój i innowacje.

ZOBACZ KONFERENCJE